Kaczyce, gmina Zebrzydowice, powiat Cieszyn, województwo śląskie ***-*** Na sprzedaż BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY o kubaturze 11500m3, powierzchni użytkowej ok 1900m2 oraz dodatkowej powierzchni w kondygnacji podziemnej (350m2 nieczynnego schronu oraz 250m2 piwnic), usytuowany na DZIAŁCE o pow. 2181m2 stanowiącej własność Sprzedających. Nieruchomość posiada ustanowioną na jej rzecz, na sąsiedniej działce, wpisaną do ksiąg wieczystych, SŁUŻEBNOŚĆ PARKINGU (oznaczona niebieską ramką) na powierzchni około 3000m2 o wymiarach 70m x 43m (nawierzchnia pokryta asfaltem)- patrz załączone zdjęcie. ***-*** Rok ukończenia budowy XI 1986 rok. Nieruchomość przeznaczona do remontu i adaptacji związanej z nowym wykorzystaniem przez przyszłego Nabywcę. Preferowane wykorzystanie obiektu na cele: PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWO – BIUROWE, np. montażownie, konfekcja, odzież, skóra, obuwie oraz każdą inną działalność wytwórczo- komercyjną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowiązujące studium dla gminy Zebrzydowice przeznacza teren lokalizacji obiektu na STREFĘ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ AG, dla n/w rodzajow działalności gospodarczej: 1/ Obszary działalności usługowej handlu i różnego typu wytwórczość. 2/ Obiekty usług administracji, gastronomi, rzemiosła i kultury. 3/ Hotele, motele. 4/ Obiekty przemysłowe, bazy, składy, magazyny, centra logistyczne. 5/ Pomieszczenia mieszkalne, jeżeli są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 6/ Obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej oraz garaże.***-*** CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU- w załączeniu rzuty trzech kondygnacji i piwnic. Budynek wielofunkcyjny, 3 kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, oddany do użytkowania w XI 1986 roku. Na każdej kondygnacji (wysoki parter, I piętro i II piętro) jest około 630m2 powierzchni użytkowej, co daje łącznie około 1900m2. Powierzchnia na wysokim parterze i I piętrze, po wyburzeniu ścianek działowych o grubości 12cm z cegły kratówki, które nie są elementami nośnymi (KONSTRUKCJA BUDYNKU szkieletowa: słupy co 6m spięte belkami żelbetowymi) może być wykorzystana w postaci 3 naw na każdej kondygnacji o wymiarach: 6,25m x 51,5m, 5m x 51,5m, 2,6m x 51,5m. Uwzględniając wysokość tych dwóch kondygnacji wynoszącą 3,6m oraz odpowiednią wytrzymałość stropów przemysłowych , a także możliwość budowy rampy załadowczo- rozładowczej (parter podwyższony w stosunku do poziomu terenu)- występują dogodne warunki do prowadzenia działalności produkcyjno- magazynowej. Natomiast II piętro (H=3m) mogłoby być wykorzystane na biura, pomieszczenia socjalne,pracownicze …., itd. Powierzchnia parkingu ok 3000m2. na sąsiedniej działce, na podstawie ustanowionej służebności parkingu, umożliwiałaby podjazd samochodów do rampyoraz oczekiwanie na załadunek,rozładunek. Budynek ponadto posiada: 1/ Szerokie, przestronne 2 klatki schodowe z obu stron obiektu, zapewniające dobrą komunikację między kondygnacjami i piwnicą. 2/ Wiele punktów sanitarnych. 3/ Bardzo liczne kanały wentylacyjne i odciągi wyprowadzone kominami na dach. 4/ Podłogi lastriko i wylewki betonowe. ***-*** Stan konstrukcji budynku bardzo dobry. Gwarantem jego niezmienności (brak osiadania) jest posadowienie go na byłym schronie atomowym. Pokrycie dachowe płytami żelbetowymi oraz papą. Podpiwniczenie- pod całym budynkiem o powierzchni około 600m2ze stałą temperaturą w ciągu roku wynoszącą około 13st.C. Możliwość wykorzystania podpiwniczenia- magazyny, pomieszczenia techniczne. ***-*** INSTALACJE: 1/ Energia elektryczna (adaptacja instalacji do nowego wykorzystania)- pobór mocy bez ograniczeń- rozdzielnia elektryczna przylega do budynku. 2/ Instalacja wodna- wejście do budynku rurociągiem o średnicy fi 100mm. 3/ Kanalizacja sanitarna w budynku do adaptacji związanej z nowym wykorzystaniem obiektu. 4/ Gaz- doprowadzony do sąsiedniego budynku- możliwość podłączenia obiektu. 5/ C.o.- zdekompletowane, do wymiany. ***-*** W SĄSIEDZTWIE prowadzona jest działalność produkcyjna. Możliwość wspólnej ochrony obiektów. Łatwość znalezienia na miejscu siły roboczej, do czego przyczyniła się również likwidacja kopalni Morcinek. Dojazd do obiektu również autobusami komunikacji publicznej. Odległość nieruchomości od: (patrz załączony szkic) Cieszyn- 5km, Karwina (Czechy)-2 km, Ostrawa- 20km, drogi ekspresowej S1 (Cieszyn- Bielsko- Biała)- 11km, autostrady A1 (Ostrawa-Gliwice-Łódż-Gdańsk)- 25km, do granicy polsko- czeskiej- 1,5km. ***-*** OFERTA GODNA POLECENIA ze względu na: 1/ wielofunkcyjność- uniwersalność wykorzystania obiektu, 2/ dobry stan konstrkcji budynku. 3/ bardzo atrakcyjną cenę. ***-***Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ***-***

Kontakt

 

Odwiedź nas

ul. Stara 15a, Wojkowice

 

Napisz do nas

kontakt@ekonieruchomosci.com.pl

 

Zadzwoń

600 606 070